(startpagina PV)

Westnederland Openbaar Vervoer
IN DE JAREN ZEVENTIG, TACHTIG EN NEGENTIGstartpagina Westnederland
 

Hoofdstuk 1 - Alphen


Over Alphen station

 

  
Foto 1:

Het logo van Alphen op de bussen.
Tijdstip: 1986.

Foto 2 en 3:

Het busstation met het VETAG display
en de SB220 5132

 

 

 

 

 

Foto 4 en 5:

Het stallingsterrein en
de MB200 9606 uit 1984
voor de deur van het station

 

 

 

 

 

Foto 6:

Het gerenoveerde station geopend

Foto 7:

Beeld van het station van 12-01-1986