(startpagina PV)

Westnederland Openbaar Vervoer
IN DE JAREN ZEVENTIG, TACHTIG EN NEGENTIGstartpagina Westnederland
 

Hoofdstuk 22 - Slippen en vandalisme 

 

  
Aan de rand van vliegveld Ypenburg
was met behanglijm en veel water
een glijbaan gemaakt.
De leiding was in handen van
rij instructeur Sieg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen werden vaak betrokken bij het
onderwerp vandalisme. De kinderen
kregen voorbeelden te zien van hoe het wel
en hoe het niet moet, hier in Gorinchem
 

 

 

 

 

Een speciale bus deed dienst als
lijdend voorwerp.

Tijdens een bijeenkomst over vandalisme
werd een brochure overhandigd aan Joke