(startpagina PV)

Westnederland Openbaar Vervoer
IN DE JAREN ZEVENTIG, TACHTIG EN NEGENTIG



startpagina Westnederland
 

Hoofdstuk 30 - TD (BSW-TSN)



 

 

Collage 1 - Delft-Den Haag-Boskoop

Links: Hans Werner Winzen en rechts: Piet in gesprek met Koos Graven
in mei 1994
 

 

Collage 2 - Krimpen-Nieuwegein-Delft

 

Collage 3 - Gezamenlijk feest in Delft deel 1
Een grandioos garagefeest in de schitterend 'verbouwde'
werkplaats van Delft heeft als niet onbelangrijke bij-
komstigheid geleid tot het adopteren van een kind
van het Foster Parents Plan.

 

Tijdens het feest maakten de aanwezigen ook kennis
met een Westnederlandartiest (Cees Ancima) Niemans
verzorgde de muziek en enkele playback-acts.

 

Collage 4 - Gezamenlijk feest in Delft deel 2

 

Collage 5 - Delft deel 1

 

Collage 6 - Delft deel 2

 

Collage 7 - Delft deel 3