(startmenu)

Duinrell door de jaren
(met dank aan o.a. Nico Demmers)


(duinrell)

Restauratie Abri bus
(met dank aan o.a. Raymond Hootegem)

 


Jarenlang stond op de abri bij Duinrell een gelede bus te pronken.
Opeens was de bus verdwenen. Waarheen?
Dat bleek de garage Zoetermeer te zijn. Om de bus een EBS uitstraling te geven
was het plan de bus tijdelijk te verwijderen en op te knappen want dat was na al die jaren noodzakelijk.
Helaas had men het gewicht en het formaat onderschat en raakte de bus beschadigd tijdens het transport.
In ieder geval stond het gehavende busje te wachten op betere tijden.
Toen ontfermde collega Raymond zich over de bus en hij wilde er moeite voor doen om te restaureren.

Zie hieronder.

Goed om te weten is dat deze bus ooit op initiatief van Duinrell gebouwd is
en de man die de bus gebouwd heeft, was bij deze plechtigheid aanwezig

foto's: Conrad en Ruurd
 


En dan is ie klaar en is er transport nodig. Dat past maar net in het gangpad
(netjes achter de streep zoals het hoort.....)
 
 

Aangekomen is de treffende gelijkenis duidelijk zichtbaar
 
 

Dat het geen sinecure is geweest om de bus te verwijderen bewijst de volgende foto
want zwaar materiaal was nodig om de bus weer op zijn plaats te krijgen.
 

En daar is ie weer in volle glorie
 

Een mooie samenwerking om een icoon terug te laten keren op de plek waar hij al jaren en jaren staat.
Hulde aan iedereen die eraan bijgedragen heeft.