(
startpagina)

11 juli werden er 2 informatie bijeenkomsten
gehouden in Zoetermeer

 

Er werd toelichting gegeven op de stand van zaken

's morgens en 's avonds was er flinke belangstelling
   
Jan Kees leidde de bijeenkomst
Alle afdelingen van EBS deden hun zegje omtrent de huidige stand van zaken
Helaas konden nog niet alle vragen beantwoord worden
maar het gaat de goede kant op, de tijd gaat dringen