(startpagina PV)

Westnederland Openbaar Vervoer
IN DE JAREN ZEVENTIG, TACHTIG EN NEGENTIGstartpagina Westnederland
 

Hoofdstuk 28 - Postwagen 

 

  
De postwagen bovenaan zoals WN
gewend was. (1988) Later (zie onderste foto)
werd de postwagen vervangen door een
forser gesloten exemplaar.

In de jaren waar hiervan sprake is. kwam
de postwagen minimaal een keer per week
bij elke vestiging of stalling.

Boskoop en Sliedrecht meerdere keren
per week. Boskoop uiteraard vanwege
het hoofdkantoor en de Repro.